โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนปอแดง

นางอัมพร วังคะฮาด
นางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์
นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์
นายประครอง มูลปาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โทรศัพท์: 0814718774 อีเมล์: po.sert@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง โทรศัพท์: 0868607243 อีเมล์: kroonok_noi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]