โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชุรีพร นาเลาห์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพรทิพย์ รัตนถา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจารุณี มุขพรหม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร

 • นางจุไรรัตน์ แอมนนท์

 • นางสำรวย เกษมสุข

 • นายเอกชัย วิวัฒน์วงตระกูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,533
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043236217 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร โทรศัพท์: 0897132549 อีเมล์: Thunyakorn_P@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]