โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
นางพรทิพย์ รัตนถา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
นางจารุณี มุขพรหม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน
นายสัญญา พันธไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน

นางสาวจุฑามาศ นุชิต
นายทรงธรรม ชินบุตร
นางอรนุช นาคเรือง
นางสุมาลี ปัญญาบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043236217 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐฎกันย์ พิมพ์นารากร โทรศัพท์: 0897132549 อีเมล์: Thunyakorn_P@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]