โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


ดร.สิทธิพล พหลทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สีหราชเดโชชัย

นางเกศแก้ว บุตรโส
นายนายประภาส โทราช
นางอุไร สินอยู่
นางสาวชรินรัตน์ ศิริเทพ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-202-196 อีเมล์: Siharat_774@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประนอม สะเดา โทรศัพท์: 0863984003 อีเมล์: pranom_sadao@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]