โรงเรียนสีหราชเดโชชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.สิทธิพล พหลทัพ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเกศแก้ว บุตรโส

 • นางปิ่นอนงค์ ชัชวัชวิมล

 • นางอุไร สินอยู่

 • นายประภาส โทราชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,117
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-202-196 อีเมล์: Siharat_774@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประนอม สะเดา โทรศัพท์: 0863984003 อีเมล์: pranom_sadao@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]