โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายละเอียด แพงจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวประภาพร หาญสุริย์

 • นางสิริประภา วารีศรี

 • นายวีระพงศ์ วงษา

 • นางรัตนา โนนทนวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043393309 อีเมล์: kkps133 @ gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสรญา อุ่นเวียง โทรศัพท์: 0828359019 อีเมล์: sbf2538@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]