โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายนิพล นิราศสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จตุรมิตรวิทยาคาร
นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จตุรมิตรวิทยาคาร

นางสาวนิภาภรณ์ แสงจันทึก
นางรัตติยากร แก้ววิเศษ
นางประคองทรัพย์ สมอุ่มจารย์
นางสุนีรัตน์ สุทธิแพทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

767
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-1599 อีเมล์: jaturamit@jmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวคำปัน พุทสะท้าน โทรศัพท์: 0862488398 อีเมล์: kampan.rsp23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]