โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายนิพล นิราศสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จตุรมิตรวิทยาคาร
นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จตุรมิตรวิทยาคาร
ว่าที่ พ.ต.ชัยสำราญ พิมณาคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จตุรมิตรวิทยาคาร

นางอารีรัตน์ หาจันดา
นางสาวหทัยชนก ทองผา
นางสาวกนกวรรณ เข็มภูเขียว
นายปิยะพงษ์ แก้วกู่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

564
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4321-1599 อีเมล์: jaturamit@jmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวคำปัน พุทสะท้าน โทรศัพท์: 0862488398 อีเมล์: kampan.rsp23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]