โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
รับนักเรียน

นายเชษฐา วันสุทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขัวเรียงศึกษา

นายพงศ์ศิลป์ พรมรัตน์
นายสาคร นาคสุวรรณ
นายทรงเกียรติ ศรีสวัสดิ์ฉิม
นางละอองดาว อ่อนศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-463533 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสุวิทย์ ไหมสมบุญ โทรศัพท์: 083-3432738 อีเมล์: toy123non@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]