โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร


นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองเสาเล้าวิทยาคาร

นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
นายปิยะ มีสะอาด
นายนิพนธ์ ประสีระเก
นายอิสรา การเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,043
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]