โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา

 • นางสาวภาวิณี แนวประเสริฐ

 • นายปฐมพงษ์ นิติพจน์

 • นางสุจรรยา สิมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,598
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร โทรศัพท์: 0-4321-0097 อีเมล์: nlw.25@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]