โรงเรียนซำยางวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นางจุฑามาศ เวียงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซำยางวิทยายน

นายธีระพงศ์ วงค์ชัย
นายพินิจ กงจีน
นายชยางกูร ข้อยุ่น
นางจุฑามาศ เวียงทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,680
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซำยางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043424300 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายจันทร์ทา ขานเกตุ โทรศัพท์: 0985737578 อีเมล์: sywyy2011@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]