โรงเรียนซำยางวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นางจุฑามาศ เวียงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ซำยางวิทยายน

นางสาวพรรณิภา พรรณศรี
นางจุฑามาศ เวียงทอง
นางนิยมาภรณ์ ขันเพชร
นายธีระพงศ์ วงค์ชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,102
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนซำยางวิทยายน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210095 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญารัตน์ วิไชยโย โทรศัพท์: 0846147417 อีเมล์: kanyarat_fearn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]