โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
นางรัตนา จำปาวอ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นางสาวภัททิยา บัณฑิตเสน
นางสาวนนทิชา คำดวง
นางรัตนา จำปาวอ
นายบัวภา รัตนหงษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

847
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-441002 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล ผาพิมูล โทรศัพท์: 088-5525417 อีเมล์: aumskywalker@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]