โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายคมสันต์ ชุมอภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก

นางสาวยลดา หนองบัว
นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นใจ
นายวชิระ ศิริสุนทร
นายจอมไตร ทันโส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,250
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-441002 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล ผาพิมูล โทรศัพท์: 088-5525417 อีเมล์: aumskywalker@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]