โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ดร.เสถียร พะโยธร
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชุนากร อาจนุการ

  • ว่าที่ รท.สมศักดิ์ ผิวผ่อง

  • นางสาวชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น

  • นายเดชา ป่ารั่นทมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,365
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: - อีเมล์: btk_51@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ป่ารั่นทม โทรศัพท์: 0801785786 อีเมล์: btk_2551@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]