โรงเรียนยางคำพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายจำรูญ ศรีฉายา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยางคำพิทยาคม

นายสมจิต คำมูล
นางสาวสุกัญญา จำปาแดง
นางสาวนับเดือน บุตรละคร
นางสาวขนิษฐา แหวนประดับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

862
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยางคำพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043-210712 อีเมล์: yangkam@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายธนูศิลป์ กั้วนามน โทรศัพท์: 0879440346 อีเมล์: tktanoosin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]