โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายสุริยา ทองบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์

นายศิริวัสส์ ปิยกุลมาลา
นายจารุวัตร ศรีโยธา
นายธงชัย ทองคง
นางประไพร สีเทา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

311
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043210023 อีเมล์: St-school@hotmail
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี มงคลอินทร์ โทรศัพท์: 0881322996 อีเมล์: phat-21@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]