โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25









 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคมสันต์ ชุมอภัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชิต เถาว์เมฆ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนัธทวัฒน์ ราชชารี

 • นายคมสันต์ ชุมอภัย

 • นางนกแก้ว ยอดสุวรรณ

 • นางอรพินท์ จิตรัตน์พิพัฒน์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,331
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0-4329-1711 อีเมล์: pwwk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชัชชัย พระราช โทรศัพท์: 08195450 อีเมล์: chatkankae@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]