โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


นายสุภาพ ผิวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำแคนวิทยาคม

นายสำเรียง ภูกองไชย
นางสาวชลธิชา ดีเลิศ
นางนิตยา วรรณไชย
นายบพิธ แสงสว่าง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

740
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 081-8737927 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโสภิต รักษากุล รักษากุล โทรศัพท์: 0890585798 อีเมล์: sop_hit@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]