โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพวัล ไชยทองศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสฤษดิ์ แสนใจ

 • นายวัฒนพงษ์ คงเจริญ

 • นางสาวชญาภิช ป้อมสุวรรณ์

 • นายสท้าน อาตมนตรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,018
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 066-0205559 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงษ์ คงเจริญ โทรศัพท์: 0910709210 อีเมล์: wattanapong_na@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]