• ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธุ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรัชนี หล้าจาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุวรรณา ใจกล้า

 • นางสุวนิตย์ สีชาเหง้า

 • นางทิพาพร แสงมี

 • นางสาวมยุรี ศรีอุดร
 • ดาาวน์โหลดเอกสาร
 • ดาาวน์โหลดเอกสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,633
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูผาม่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 0959436279, 0840297466 อีเมล์: info.phuphaman@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมาณวิกา นาคนอก โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phuphaman.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]