โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวถิระนันทน์ วิชาเดช

  • นางพิชชานันท์ แสนแก้ว

  • นายประกาสิทธิ์ ขุนน้อย

  • นางสาวณฤดี เหล่าคนค้าสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,891
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043216158 อีเมล์: khokphochaisuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดวงมณี นามกุล โทรศัพท์: 0821141140 อีเมล์: chananchida444@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]