โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมชาย แพไธสงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุบลรัตน์ ศรีโนนยาง

 • นางสาวศุภรัตน์ อวิรุทธพาณิชย์

 • นางสาววนิดา อารีเอื้อ

 • นายพงษ์พัฒน์ ศิริโทสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,779
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043211058,, อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษพัฒน์ ศิริโท โทรศัพท์: 0804206745 อีเมล์: pongpat_51@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]