โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

นายสุธรรม โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติพัฒนกิจวิทยา

นางชญาภา ราษฎร์เจริญ
นางบุญรัชนี ภัทรชื่นดำรงกุล
นางสาวภัทรานิษฐ์ ลุนสา
นางสาววนิดา อารีเอื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,569
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โทรศัพท์: 043211058,, อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษพัฒน์ ศิริโท โทรศัพท์: 0804206745 อีเมล์: pongpat_51@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]