ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8.การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
7.การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
6.การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
5.การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
4.การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
3.การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2.การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
1.การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นายสุวัฒน์ สุระอุดร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายเจียระนัย ไชยนา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นางศิริกัญญา คำดวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมากแข้ง

นางฉวีวรรณ แสงคำพระ
นางสาวนงนุช อินทฤาชัย
นางบานเย็น ปิยานนท์
นางสาวปัทมา มาลาทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4224-4294 อีเมล์: admin@bmk.in.th
เว็บมาสเตอร์:: เสฐียร หมุดปิน โทรศัพท์: 0872174085 อีเมล์: admin@bmk.in.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]