โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง

นายอาทิตย์ ตะรุวรรณ
นางพงษ์ศิริ มณีแสง
นางพิสมัย โคกแดง
นางกานดา ปาณะวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4234-1575 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์ โทรศัพท์: 0814858225 อีเมล์: mayanant@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ