โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน

นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง
นายวัฒนศักดิ์ คอนดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำกลิ้ง

นางรานี พันธ์ุพรหม
นางสาวเนตรนภิส ตันเทอดทิตย์
นางจันทร์ถาวร ประชากุล
นางอาภรณ์ พรรณวงศ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

161
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4234-1575 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์ โทรศัพท์: 0814858225 อีเมล์: mayanant@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]