โรงเรียนบ้านไทยสมพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นายเด่นพงษ์ ดาวษาวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทยสมพร

นายอดิศักดิ์ วงเวียน
นางสมปอง ไชยประโคม

สถิติการใช้งาน


เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556โรงเรียนบ้านไทยสมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-220251 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ์ คำตา โทรศัพท์: 0888374868 อีเมล์: siriwan_nok1975@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ