โรงเรียนบ้านไทยสมพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2นายเด่นพงษ์ ดาวษาวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทยสมพร

นางอภิชยา เขตผดุง
นายสมพงษ์ ตาสาโรจน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทยสมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โทรศัพท์: 042-220251 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศิริวรรณ์ คำตา โทรศัพท์: 0888374868 อีเมล์: siriwan_nok1975@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ