โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีบรรจง มูลตรีแก้ว
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมงคล ทานะ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวิทย์ จันดาวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธีรพล ทะวาปี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพิทยา พรหมหลง

 • นายอัครพล เดชะพหุล

 • นางสาวเสาวภาคย์ เชื้อประทุม

 • นางธัญรัศม์ จุฬารีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,753
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4222-1960 อีเมล์: info@udonpit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: มันตกานท์ โคตรชาลี โทรศัพท์: 0898469309 อีเมล์: seson_2u@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]