โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
นายชะโลม บุตรแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
นายวิเชียร ทุยเวียง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา

นางยุภาวดี กาหาวงศ์
นางนภาพร ชัยจันทร์พรม
นางสาวสุวรักษ์ สุวรรณไตร
นางสาวสุปราณี อรรถประจง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 0-4224-3231 อีเมล์: upr@upr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปุณณภา เหมะธุลิน โทรศัพท์: 0807522002 อีเมล์: curucuru_kku@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]