สวนพฤกษศาสตร์
ระบบดูแลนักเรียน
ดูผลการเรียน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255

นายอาวุธ เคนแสนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุมภวาปี
นายกำจัด ศักดิ์วงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุมภวาปี
นายสมร แดนระเบียบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุมภวาปี
นายองอาจ ประเทศสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุมภวาปี
นายศุภศร ไชยคุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุมภวาปี

นายพยัพย์ ชัยภูมี
นางสุกัญญา คำตา
นางสรวีย์ ยลวิลาศ
นางสาววันเพ็ญ รักภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,526
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุมภวาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 โทรศัพท์: 042-334687 อีเมล์: kwschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Suwatchai Asasoi โทรศัพท์: 0956539792 อีเมล์: asasoiswc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]