โรงเรียนบ้านหนองหวายนายเชษฐา แสงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางนงลักษณ์ สถิตย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: rapeepron_nh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเชษฐา แสงรัตน์ โทรศัพท์: 0896210907 อีเมล์: chetta_sangrut@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ