โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นางระพีพร โคตรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองหวาย

นางนงลักษณ์ สถิตย์
นางสาวรัชณี ทองใส
นายสุดใจ แสนประสิทธิ์
นางกัณฐิกา ยศปัญญา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 โทรศัพท์: 042870258 อีเมล์: rapeepron_nh@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวรัชณี ทองใส โทรศัพท์: 0624290915 อีเมล์: thongsai1404@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]