โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนท่าลี่วิทยา
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนท่าลี่วิทยา

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นางสาวนุสรา ช่วยสนิท
นางประกายศรี จันทะภา
นางเพียงกาญจน์ พรามนิล
นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,287
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]