โรงเรียนวังทรายขาววิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการเรียน
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอย้ายออก
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน

นางสุจิตรา ไชโยแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังทรายขาววิทยา

นายทวี หอมดี
นางสุจิตรา ไชโยแสง
นางสุกัญญา มหาสิงห์
นางสาวศิริลักษณ์ นินทรีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,624
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042076118 อีเมล์: wsw2554@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เดชา ศิริกุลวิริยะ โทรศัพท์: 0864590289 อีเมล์: decha274@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]