โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอาทิตย์ ลุนสำโรง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชาลินี กาญจนพฤฒิพงศ์

 • นางสาวกรรณิกา คุปนัติ

 • นางเฉลิมศรี รัตนชัย

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ต่างสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,630
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4242-1551 อีเมล์: laofai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรูญ เทพเสน โทรศัพท์: 0833524052 อีเมล์: charoon-ts@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]