โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวันชัย ธรรมวิเศษ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางแสงระวี ศรีธร

 • นางสาวประภัสสร หัสสา

 • นางรัชดาพร แสนโภชน์

 • นายโสภณ ศรีไชยเชิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4240-7303 อีเมล์: kpyschool.2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปุษยา ไชยจักร โทรศัพท์: 0943928915 อีเมล์: putsaya2518_tukta@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]