โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุริยา สุนาอาจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุริยา สุนาอาจ

 • นางสาวลักขณา เสียงใส

 • นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากร

 • นางไชยณา สูตรสุคนธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,023
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4241-4837 อีเมล์: kpp@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: อรุณรุ่ง วชิรกัลยากร โทรศัพท์: 0881563245 อีเมล์: arunrung245@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]