โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอนก จันทรเสนี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางญาวิณี เหง้าทอง

 • นางสาวดารารัตน์ เกตุแก้ว

 • นางบุญชู ศรีเดช

 • นายศุภโชค ทันแล้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,398
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0186 อีเมล์: name_4_lovely@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประภัสสร อุณารัตน์ โทรศัพท์: 0988962030 อีเมล์: praphussorn2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]