โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกัญญาภัค ไข่เพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเทียนทอง โคตรชมภู

 • นางกัญญา สุวรรณี

 • นายประจิต พินธะ

 • นางจิรชยา มังษาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0918677191 อีเมล์: amon_2499@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมรรัตน์ คะสีทอง โทรศัพท์: อีเมล์: amon_2499@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]