โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  • ข่าวกิจกรรม
  • กองทุนทำบุญวันเกิดเพื่อน้องผู้ยากไร้
  • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวชมภูนุช ปัดไชยโย

  • นางสาวณัฐกานต์ ชัยจันทร์

  • นางสาวอรทัย อุนาสิงห์

  • นางสาวจันทร์เพ็ญ มีฤิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0611313492 อีเมล์: krupong210@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรทัย อุนาสิงห์ โทรศัพท์: 0890734426 อีเมล์: orathaiprogram@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]