โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมงคล ผิวผ่อง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววัชราภรณ์ มอญขาม

 • นางเสงี่ยม ผิวผ่อง

 • นายมงคล ผิวผ่อง

 • นางสาวอริษษา ศรีนางสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4290-1193 อีเมล์: thinthon_n@nked1.org
เว็บมาสเตอร์:: วัชราภรณ์ ศรีเพียแก้ว โทรศัพท์: 0847959293 อีเมล์: aruneesawaree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]