โรงเรียนบ้านปากโสมนายสมใจ วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากโสม

นายมาฤทธิ์ หมื่นสา
นางสาวสุภาภรณ์ แสนเลิศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากโสม โทรศัพท์: 0-4244-1493 อีเมล์: banpaksomps@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาภรณ์ แสนเลิศ โทรศัพท์: 0821069958 อีเมล์: ssgirl.pak@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ