โรงเรียนบ้านปากโสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1นายสมใจ วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากโสม

นางบุญชร สีปุ
นางวรรณพร วงศ์ชาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

57
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากโสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-1493 อีเมล์: banpaksomps@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาภรณ์ แสนเลิศ โทรศัพท์: 0821069958 อีเมล์: ssgirl.pak@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ