โรงเรียนบ้านดงต้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพินิจ เหลืองอิงคสุต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนวลสมร ชูสโมน

 • นางสาวนุชจรี จูศรี

 • นายจักรพันธ์ ชาวน้ำโมง

 • นางสุธาลินี มั่งมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,045
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงต้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0941598827 อีเมล์: dongtong_s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Nuansamorn Kjosmoen โทรศัพท์: 0885718180 อีเมล์: yai@dtproducts.be
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]