โรงเรียนบ้านนางิ้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวสุชาติ วงษ์คำหาญ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสัญชาติ นันทะผา

 • นางสาวมัทรียา สุคัสถิตย์

 • นางสาวเนตรชนก ศรีเที่ยวไหทย

 • ว่าที่ร้อยตรีทิพรัตน์ แย้มศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนางิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0191 อีเมล์: nagiew@nkedu1.org
เว็บมาสเตอร์:: จุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์ โทรศัพท์: 0812607275 อีเมล์: julapornpompam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]