โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์

 • นางยุพิน วิชัยดิษฐ

 • นางสาววราพร สุวรรณไตรย์

 • นางลักขณา สุภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,064
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0192 อีเมล์: sumjiang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาราภัทร ทองศักดิ์สิทธิ์ โทรศัพท์: 0653421608 อีเมล์: supattra2013@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]