โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางยุพิน วิชัยดิษฐ

  • นางจุฬาภรณ์ ทองศักดิ์สิทธิ์

  • นางลักขณา สุภา

  • นายอนุวัติ อินหล่มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,813
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4243-0192 อีเมล์: sumjiang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชาลิสา จันทร์เสนา โทรศัพท์: 042430192 อีเมล์: pinchalisa@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]