โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 • ข้อมูลนักเรียน
 • ข้อมูลนักเรียน
  ชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
  อ.1 1 1 2 1
  อ.2 3 3 6 1
  รวม 4 4 8 1
  ป.1 3 0 3 1
  ป.2 4 5 9 1
  ป.3 3 5 8 1
  ป.4 3 6 9 1
  ป.5 7 5 12 1
  ป.6 7 4 11 1
  รวม 27 25 52 1
  รวมทั้งหมด 31 29 60 8

   

 • ข้อมูลครู
 • ข้อมูลครู
  ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก
  1. นางพิศวาส สุวรรณมิตร ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ./ค.ม. ภาษาไทย/หลักสูตรและการสอน
  2. นายวิลาศ จันทร์เบาะ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
  3. นายเวทนา โกศิลา ครูชำนาญการเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์
  4. นางประเสริฐ ตาตะมิ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ./ศษ.ม. ปฐมวัย/บริหารการศึกษา
  5. นางสาวสุกัญยา ดวงเกตุ ครูอัตราจ้าง ค.บ. สังคมศึกษา
  ุ6. นางสาวชวาลา สุระคาย ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. วิทยาศาสตร์

   


 • ข่าวกิจกรรม


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชวาลา สุระคาย

 • นางประเสริฐ ตาตะมิ

 • นางสาววิลาวัลย์ ขันตี

 • นายเวทนา โกศิลาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,871
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4242-1609 อีเมล์: ooy_pissawas@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิศวาส สุวรรณมิตร โทรศัพท์: 0644607440 อีเมล์: ooy_pissawas@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]