โรงเรียนท่าบ่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


นายวีรยุทธ ชานัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าบ่อ
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าบ่อ
นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าบ่อ

นางกนกอร ทิพยโสต
นายชานน ตรงดี
นางนิตยา ศรีประดิษฐ์
นางอนันท์ ศรีโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 0-4243-1728 อีเมล์: thabo.school.nk@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิวรรณ อะวะตา โทรศัพท์: 0843919841 อีเมล์: siwan084_lru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]