โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน

นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองนางพิทยาคม

นายณัฐพงศ์ กลัดณรงค์
นางวรัญญา แก้วมณี
นางสุภพ ทักษิณธานี
นายสายันต์ อรรคราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,985
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 0-4201-4470 อีเมล์: nongnangpit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจิราภรณ์ เข็มทอง โทรศัพท์: 0834143784 อีเมล์: madamkemtong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]