โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวรุ่งนภา แจ้งไชย

  • นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทอง

  • นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก

  • นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,714
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองนางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 0-4201-4470 อีเมล์: nongnangpit@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: ช่อฟ้า สุวรรณภักดี โทรศัพท์: 0930545322 อีเมล์: primchofa.012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]