โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด-สพฐ.
แบบฟอร์มเอกสารการขอใช้บริการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์, การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงพิทยาสรรพ์
นางลักษณาศิริ คำภูแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงพิทยาสรรพ์
นายสมแพง อินอาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหลวงพิทยาสรรพ์

นางสาวอาทิตยา ปัตโต
นางนีรนุช มะยุระยอด
นายทศพร ดอนแก
นายกิตติชัย บุตรโคตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,285
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042414520 อีเมล์: wangluangpitschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตวรรษ วงษ์ตาแสง โทรศัพท์: 0865798343 อีเมล์: satawat006@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]