โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพล อุไรวงศ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอุไรรักษ์ สมสีไสย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเมตตาจิต ศรีทรัพย์

 • นางกตัญญู มูลไธสง

 • นางอัญชลี ไชยศึก

 • นางวิจิตร สังขะทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,039
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 095-179-3184 อีเมล์: srigosum-school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ไชยศึก โทรศัพท์: 043762289 อีเมล์: srikosum-school@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]