โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
นายสุพล อุไรวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
นางสาวอุไรรักษ์ สมสีไสย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

นายพีระศักดิ์ สุวรรณเลิศ
นางนรีนันท์ มูลพิมพ์
นางวัฒนา วันท่าค้อ
นางนฤมล รัตนแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 095-179-3184 อีเมล์: srigosum-school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ไชยศึก โทรศัพท์: 043762289 อีเมล์: srikosum-school@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]