โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  • กรอกเลข ปชช.13หลัก  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุุวรรณา กุลบุตร

  • นายทองล้วน ถาสินแก้ว

  • นางสาวเพ็ญณี โพธิปัดชา

  • นางสุภัชรา โตแย้มบุญฤทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4377-6138 อีเมล์: bannongbonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัชนิดา พจนนุสนธิ์ โทรศัพท์: 0895706117 อีเมล์: da2114@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]