โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนราษีโคกล่าม

นางอมร ดรโท
นางภัทราภรณ์ จันทะเหลา
นายทองพูล สมคำ
นายสฤษดิ์ อันมาก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0095 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญนภา ปาปะขำ โทรศัพท์: 0892745066 อีเมล์: pennapa.p1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]