โรงเรียนบ้านวังโพน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3


นายไพฑูรย์ ชาปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังโพน
นายวิชัย จรรยายงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังโพน

นางสาวรจรินทร์ คุณแสง
นางสาวรัชนีพร โคทนา
นางสาวพิลัดดา ภูผาใจ
นายณรงค์ ทับวิธร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,114
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังโพน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายสุภรัตน์ จันทะนนตรี โทรศัพท์: 08-4796-3951 อีเมล์: s.chantanontree@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]