โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หินแห่เสริมศิลป์

นางสุปราณี พิทักษ์วงศ์ศร
นางพวงเพ็ชร์ ประมวลทรัพย์
นายพจนารถ เวชชบุษกร
นางอนุธิดา ดุลนีย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

905
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4375-0026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสายยนต์ ดรอิศวร โทรศัพท์: 0862312347 อีเมล์: krusay05@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]