โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (1)
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (1)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (2)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (4)
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (4)

นายสุวรรณ เจ็กนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดอนกลางนุกูลวิทย์

นายไพฑูลณ์ ถาบุดลา
นายพลไกร ศึกสงคราม
นางนุกุล นาลาดทา
นายบุญถิ่น แสงห้าว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

949
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4399-7519 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร.ต.หญิง ภารดี พลอินทร์ โทรศัพท์: 0817174980 อีเมล์: duohoh@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]