โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(นางปราณี รสมณี)
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(นายสงัด ศรีวิจารณ์)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(นายกิจภูมิ บุญอบ)
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(นายฤทธิกร อาจศิริ)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(นายเรืองศักดิ์ ทับบุญ)
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ)
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(นางสาวบุญชู ไชยบาลยุทธ)
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(นายฤทธิกร อาจศิริ)

นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

นางกุสุมา นานอก
นายมานพ สุวรรณมุข
นายฤทธิกร อาจศิริ
นายกิจภูมิ บุญอบ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4370-6104 อีเมล์: nongkungkorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายกิจภูมิ บุญอบ โทรศัพท์: 0898191615 อีเมล์: jokitboo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]