โรงเรียนบ้านผักหนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านผักหนอกในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนบ้านผักหนอกสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านผักหนอกในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านผักหนอกในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนบ้านผักหนอกในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านผักหนอกสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนบ้านผักหนอกสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านผักหนอกสังกัด สพฐ.

นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหนอก

นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
นายสนอง สมศรี
นายสุริยา แสนโสภา
นางเพ็ญศรี เพชรล้ำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

942
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4399-4685 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรชา ศิริวิชัย โทรศัพท์: 0821063868 อีเมล์: puknok2554@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]