โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

นายบรรจง สิทธิหาโคตร
นายศักดิ์สิทธิ์ มังสาลี
นายอดิศักดิ์ แสนตู้ลาน
นายประเสริฐ ดรชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

858
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 089-8417756 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์ โทรศัพท์: 0898417756 อีเมล์: comkom318@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]